הנחיות להגשת תביעה

שירותים נוספים

הנחיות לטיפול בתביעה:

מבוטח/ת יקר/ה,

על מנת לזרז וליעל את הטיפול  בתביעתך , נא פעל לפי ההנחיות כדלקמן:

1א.אופן הגשת תביעה במקרה תאונה:

בסמוך להתרחשות התאונה, עליך להודיע לחברת הביטוח אודות האירוע.

תוכל להודיע באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות לנציג השירות במחלקת התביעות של סקוריטס ביטוח.

1ב.בכדי שנוכל לטפל בתביעתך במהירות ויעילות עליך להעביר אלינו את המסמכים הבאים:

 1. טופס הודעה על המקרה. הטופס יש למלא בפירוט רחב ככל שניתן תוך הקפדה על מילוי פרטי המקרה ופרטי המעורבים באירוע, והשלמה של כל שאלה וסעיף בטופס.
 2. רישיון הרכב.
 3. צילום רישיון נהיגה משני צדדיו.
 4. לידיעתך,הנך רשאי לבחור כל שמאי להערכת נזקך רצוי מרשימת השמאים שבאתר  החברה.

2א.אופן הגשת תביעה במקרה של גניבת הרכב:

בסמוך להתרחשות הגניבה ,עליך להודיע לחברת הביטוח אודות האירוע. 

תוכל להודיע באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות לנציג השירות במחלקת התביעות של 

סקוריטס ביטוח.

2ב.בכדי שנוכל לטפל בתביעתך במהירות ויעילות עליך להעביר אלינו את המסמכים הבאים:

 1. אישור משטרה.
 2. טופס הצהרת המבוטח במקרה של גניבת הרכב מלא וחתום ע"י המבוטח.
 3. צילום רישיון רכב + טופס 1010 מקורי.
 4. ייפוי כוח חתום ע"י בעל הרכב למשרד הרישוי (לצורך העברת בעלות).
 5. צילום של ת.ז. של בעל הרכב.
 6. 2 מפתחות הרכב יימסרו לחוקר.
 7. ייפוי כח חתום לחברת איתוראן / פוינטר (ככל שקיים)

3.דרכי התקשרות:

במייל בכתובת: [email protected]

בטלפון: 03-7702529 בפקס: 03-7520924                                                                                            

                                                                                                                    26809-17

תובע/ת צד ג' יקר/ה

אם רכבך נפגע מרכב המבוטח בסקוריטס ביטוח וטרם תוקן, באפשרותך להצטרף למסלול הסדר לצד ג', המציע טיפול מהיר ויעיל לתיקון רכבך באחד ממוסכי ההסדר של חברתינו, ומעניק לך שקט נפשי וחיסכון בזמן ובכסף.
באפשרותך לבדוק האם הרכב הפוגע מבוטח בסקוריטס ביטוח ולקבל הצעה להצטרפות למסלול הסדר לצד ג' באמצעות כתובת מייל [email protected]   או בטלפון 03-7702510.

אם כבר תיקנת את רכבך או שאינך מעוניין בהצטרפות למסלול ההסדר לצד ג', באפשרותך להגיש תביעה לצורך דרישת פיצוי עבור הנזק שנגרם לך באמצעות סוכן הביטוח שלך, או באופן עצמאי ולשלוח אותה אלינו בכתובת מייל [email protected] או בדואר לכתובת: ת.ד 2093, בני ברק.

בטרם הגשת התביעה, יש להצטייד במסמכים הנדרשים המפורטים ברשימה שלהלן: 

 • מכתב דרישה – המכתב יכלול את סכום הדרישה שלך עבור הפיצוי, את פרטי הרישוי של רכבך ושל הרכב הפוגע (המבוטח).
 • טופס הודעה מחברת הביטוח שלך.
 • חוות דעת של שמאי
 • חשבוניות תיקון
 • קבלות – אם הנך זכאי להחזר מע"מ עליך להמציא אישור משלטונות המע"מ או מרואה החשבון שלך בנוגע לגובה הקיזוז
 • אישור אי-הגשת תביעה מחברת הביטוח שלך, או לחלופין, תצהיר בדבר היעדר ביטוח
 • תמונות נזק (רצוי להעביר תמונות צבעוניות ובקבצים בודדים)
 • צילום רישיון רכב
 • תדפיס תביעות קודמות או היעדר תביעות מיום הבעלות ברכב.
 • אישור הסכמה למשרד הרישוי.
 • טופס העברה בנקאית בצירוף צילום המחאה
 • טופס הסכמת בעל הרכב למסירת מידע

לתשומת לבך: זמני הטיפול בתביעת צד ג' הינם 30 ימי עבודה מיום קבלת המסמך האחרון.

שים לב!! – זכותנו לדרוש בדיקת שמאי מטעמנו כדי לבחון את הנזק ואת התיקון.

תיקון רכבך במסגרת מסלול הסדר לצד ג'

המסלול מיועד לבעלי רכבים שנפגעו מרכב המבוטח בסקוריטס ביטוח ורכבם טרם תוקן

הצטרפות למסלול זה מעניקה לך יתרונות רבים

 • באפשרותך לבחור את המוסך בו יטופל רכבך מרשימת המוסכים שבהסדר ולקבל שירות מקצועי, מהיר ואמין
 • ללא תשלום מצדך למוסך ולשמאי הרכב
 • ללא רישום בהיסטוריית התביעות שלך ושמירה על גובה הפרמיה שלך
 • רכב חלופי לכל ימי התיקון, במוסכים נבחרים

להצטרפות למסלול ניתן לפנות אלינו בטלפון:  03-7702510

לתשומת לבך,
ההצטרפות למסלול מותנית בקבלת אישור מוקדם מחברת סקוריטס ואינה מאושרת אוטומטית.

אנחנו זמינים
צרו איתנו קשר