אודות

אודות הקבוצה

סקוריטס הינה Lloyd's CoverHolder ומחזיקה ברשיון מטעם המפקח על הביטוח כמבטח חוץ – מורשה מטעם חתמי ללוידס בענפי הביטוח הבאים:

תאונות אישיות, מחלות ואשפוז, דירות ובתי עסק, רכב רכוש וצד ג'-מעל 3.5 טון, צד ג', חבות מעבידים, אובדן רכוש, מטענים בהעברה, הנדסי, סיכונים אחרים, אחריות מקצועית, חבות המוצר.

סקוריטס מעניקה למבוטחיה את מלוא השירותים באמצעות מחלקות החיתום והתביעות, וכל הטיפול הקשור בכיסוי הסיכון הביטוחי נמצא תחת קורת גג אחת.

סקוריטס במסגרת פעילותה הביטוחית מנפיקה בעצמה פוליסות ביטוח ומטפלת בכל נושא הגבייה והתשלומים וכן מנהלת באופן עצמאי את כל ההבטים הקשורים לתביעות הביטוח כולל תשלום התביעות.

טיב הכיסויים

הפוליסות המופקות למבוטחים מכוסות באמצעות חתמי ללוידס בלונדון, דבר הנותן למבוטחים ביטחון מירבי לכיסוי תביעות , הנובע מהאיתנות הפיננסית הגבוהה של לוידס בשוק הביטוח העולמי.

חיתום

סקוריטס ידועה בחיתום קפדני ומקצועי, הפקת פוליסות ביטוח באופן מיידי וברמה גבוהה.

תביעות

סקוריטס משלמת למבוטחיה מדי שנה מיליוני שקלים של תביעות. ניתן לציין בסיפוק רב כי קיימת שביעות רצון רבה של מבוטחי סקוריטס בכל הקשור בטיפול התביעות.

עתיד

סקוריטס פועלת בהתמדה להגדלת פעילותיה בענף הביטוח לתחומים נוספים וחדשים ולהרחבת פעילותיה בתחומים הקיימים הן באמצעות לוידס והן בשוק הביטוח הישראלי.