הנחיות לטיפול בתביעה

מבוטח/ת יקר/ה,

על מנת לזרז וליעל את הטיפול  בתביעתך ,נא פעל לפי ההנחיות כדלקמן:

1א.אופן הגשת תביעה במקרה תאונה:

בסמוך להתרחשות התאונה, עליך להודיע לחברת הביטוח אודות האירוע.

תוכל להודיע באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות לנציג השירות במחלקת התביעות של סקוריטס ביטוח.

1ב.בכדי שנוכל לטפל בתביעתך במהירות ויעילות עליך להעביר אלינו את המסמכים הבאים:

  1. טופס הודעה על המקרה. הטופס יש למלא בפירוט רחב ככל שניתן תוך הקפדה על מילוי פרטי המקרה ופרטי המעורבים באירוע, והשלמה של כל שאלה וסעיף בטופס.
  2. רישיון הרכב.
  3. צילום רישיון נהיגה משני צדדיו.

 

לידיעתך,הנך רשאי לבחור כל שמאי להערכת נזקך רצוי מרשימת השמאים שבאתר  החברה.

2א.אופן הגשת תביעה במקרה של גניבת הרכב:

בסמוך להתרחשות הגניבה ,עליך להודיע לחברת הביטוח אודות האירוע.

תוכל להודיע באמצעות סוכן הביטוח שלך או ישירות לנציג השירות במחלקת התביעות של

סקוריטס ביטוח.

2ב.בכדי שנוכל לטפל בתביעתך במהירות ויעילות עליך להעביר אלינו את המסמכים הבאים:

  1. אישור משטרה.
  2. טופס הצהרת המבוטח במקרה של גניבת הרכב מלא וחתום ע"י המבוטח.
  3. רישיון רכב מקורי או כפל או טופס 1010.
  4. ייפוי כוח חתום ע"י בעל הרכב.
  5. צילום של ת.ז. של בעל הרכב.
  6. מפתחות הרכב יימסרו לחוקר.

3.דרכי התקשרות:

במייל בכתובת המייל:   tviot@securitas.co.il

בפקס:                          03-7520924                                                                                             

26809-17